Příběh rodinných domů Malvazinky

Rodinné bydlení na méně než 10 % celkové plochy pozemku v okolí Malvazinek v soukromém vlastnictví se souhlasem VŠECH orgánů státní správy. Začátek příběhu rodinných domů Malvazinky.


Uvedení do problematiky

Pozemky (č. 2462, 2464/3, 2464, 2466/1, 2467, 2460/6 v katastrálním území Smíchov) jsou ve výhradním vlastnictví majitele, společnosti Kumpera Smíchov s.r.o. více než 12 let. Majitel tyto plochy koupil, jelikož jeho rodina drží dům přímo sousedící a měl obavy ze vzniku bytového developerského projektu, který začal v té době v lokalitě vznikat, v blízkosti své nemovitosti. Pozemky byly v době koupě více než 15 let neudržované, zarostlé a plné odpadu. Dále zde vznikla rokle, kterou způsobila pravděpodobně havárie vody v 80. letech. Pozemky byly částečně oploceny a nebyly nikterak využívané. Nový majitel z pozemků odstranil nálety a dal je do stavu luk s občasnými ovocnými stromy.

Postaral se tedy o to, aby pozemky nijak nezatěžovaly své okolí a byly udržované.


Schválení změny stavebního povolení

Majitel v průběhu let zažádal o změnu územního plánu na celé území, aby bylo možné vystavět vily. Po nesouhlasu městské části, přišel v roce 2017 s návrhem změny tak, že se změní jen část pozemků (části 2462, 2463/3, 2467) na koeficient C umožňující stavbu tří dvoupatrových vil, které by korespondovaly s okolními domy.

V této změně (viz obrázek) je počítáno s tím, že bude změněna jen vrchní část pozemků směrem do ulice Nad Mrázovkou a stráně zůstanou jako zeleň. Vznikly by tak vily se zahradami zapadající do rázu čtvrtě. S touto žádostí souhlasila jak Komise územního plánu s předsedou Matějem Stropnickým, Výbor územního rozvoje MHMP, Rada a v neposlední řade i zastupitelstvo (47 hlasy pro z přítomných 47 zastupitelů).

V průběhu pořizování změny došlo k námitkám ministerstva kultury, které žádalo snížení koeficientu zastavěné plochy z C na A. Majitel pozemků s touto změnou souhlasil a svou žádost aktualizoval. Tato změna počítá se stavbou maximálně tří jednopodlažních domů s maximální plochou 150 m2 bez zásahu do jakékoliv reálné zeleně.

Žádost o změnu zde.


Současný vývoj změny

Změna se projednává již cca 60 měsíců a za prvních 57 o ni prakticky nikdo nejevil zájem. Na výbor MHMP nepřišel k této změně vystupovat nikdo, na zastupitelstvo také ne, veřejné jednání nezaznamenalo žádné stížnosti obyvatel. Při projednávání na Výboru územního rozvoje na MHMP 3/2022 o vydání hotové změny bylo však proti změně vystoupeno jedním ze zastupitelů. Od té doby je změna velmi výrazně zprofanována a jsou vyvolávány nálady, aby byla vnímána jako negativní. Vznikla petice, která je neplatná, jelikož zde petenti nemusejí prokazovat svou identitu. Jsou psány články na stránkách platformy ZaPět a tyto články pak šířeny formou placené reklamy na FB. Na FB i na jiných platformách je chybně uváděno, že majitel mění celé svahy nebo zničí zeleň. Plánovaná výstavka je pouze na cca 7 % pozemků a je plánovaná tak, aby ke zničení zeleně nedošlo.

Petice „za zelené Malvazinky“ byla dne 16. 6. 2022 projednána na 38. zasedání Zastupitelstva hlavního města Prahy.Zde můžeme říci, že došlo k potvrzení rozhodnutí z roku 2018, jelikož zastupitelstvo nepřijalo projednání úřední změny na RHMP (pro bylo pouze 31 zúčastněných) a také nepřijalo předložení změny na projednání na ZHMP dne 8. 9. 2022 (pro jen 29 zúčastněných), viz. zápis.

Rodinné bydlení na méně než 10 % celkové plochy pozemku v okolí Malvazinek v soukromém vlastnictví se souhlasem VŠECH orgánů státní správy. Začátek i pokračování příběhu rodinných domů Malvazinky.